Vehicles

L’assegurança de vehicles a motor és obligatòria, cobrint per Llei la Responsabilitat Civil pels danys materials i personals que es puguin causar a tercers.

També, de forma opcional, vostè pot contractar altres cobertures.

OPCIONS ASSEGURABLES

  • Responsabilitat Civil Voluntària.
  • Trencament de Vidres.
  • Assistència en Viatge.
  • Accidents del Conductor.
  • Danys per impacte amb animals cinegètics.
  • Danys per pedregada.
  • Robatori del vehicle i els seus accessoris.
  • Incendi del vehicle i els seus accessoris.
  • Pèrdua Total.
  • Tot Risc, amb i sense franquícia.

Amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi  pot enviar-nos el formulari per mail i li enviarem el projecte per correu electrònic.

Dades del sol·licitant

Dades del conductor principal

Segon conductor (menor de 25 anys i/o amb menys de dos anys d'antiguitat de carnet)

Dades del vehicle

Opcions de contractació