Altres

A banda de cadascún dels Riscos relacionats, n'hi ha molts altres que es poden contractar i que, si són del seu interès, no dubti en contactar amb nosaltres i li farem un estudi personalitzat .

ALTRES RISCOS

-         Protecció Jurídica Familiar.

-         Protecció Jurídica com a Conductor.

-         Protecció Jurídica per impagament de lloguers.

-         Assistència en Viatge.

-         Responsabilitat Civil General (Familiar, Propietari d’immobles, Animals domèstics, etc… ).

-         Responsabilitat Civil de Caçador.

-         Responsabilitat Civil com a Promotor particular en cas de reformes o construcció de una vivenda.

-         Tot Risc d’Edificació particular si vol construir una vivenda.

 

Si té algun Risc per assegurar que no aparegui en aquesta relació, li agrairem que ens ho comuniqui i li buscarem una solució de forma immediata.