Assegurances particulars

La denominació d’Assegurances Particulars serveix per definir i diferenciar els contractes que asseguren riscos particulars o els d’empresa.

Dins dels denominats Riscos o Assegurances Particulars es troben els següents:

                                                                                                          

 • Vehicles en general.
 • Llar.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Accidents.
 • Vida.
 • Estalvi i Inversions.
 • Salut.
 • Subsidi per Accident i/o Malaltia.
 • Responsabilitat Civil General.
 • Responsabilitat Civil de Caça.
 • Responsabilitat Civil de Pesca.
 • Decessos.
 • Embarcacions d'Esbarjo.
 • Altres.

 

Vehicles

Vehicles

L’assegurança de vehicles a motor és obligatòria, cobrint per Llei la Responsabilitat Civil pels danys materials i personals que es puguin causar a tercers.

També, de forma opcional, vostè pot contractar altres cobertures.

OPCIONS ASSEGURABLES

 • Responsabilitat Civil Voluntària.
 • Trencament de Vidres.
 • Assistència en Viatge.
 • Accidents del Conductor.
 • Danys per impacte amb animals cinegètics.
 • Danys per pedregada.
 • Robatori del vehicle i els seus accessoris.
 • Incendi del vehicle i els seus accessoris.
 • Pèrdua Total.
 • Tot Risc, amb i sense franquícia.

Amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi  pot enviar-nos el formulari per mail i li enviarem el projecte per correu electrònic.

Llar

Llar

L’assegurança de la Llar dóna la millor tranquil•litat per a vostè al protegir el seu patrimoni amb una àmplia gama de cobertures .

Nosaltres cercarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa que més s’ajusti als seus interessos.

OPCIONS ASSEGURABLES

 • Incendi, Explosió i Caiguda del Llamp.
 • Danys per aigua.
 • Danys per efectes climatològics o de la natura.
 • Danys Estètics.
 • Actes Vandàlics o mal intencionats.
 • Robatori.
 • Danys per intent de robatori.
 • Trencaments de vidres, marbres i plaques vitroceràmiques.
 • Espoliació fóra de la llar.
 • Danys als aparells elèctrics per caiguda del llamp o sobretensió elèctrica.
 • Responsabilitat Civil.
 • Defensa Jurídica.

A més de les opcions exposades, hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres com el Robatori i Espoliació de Joies i Objectes de Valor, Col·leccions, etc.

Per aquest motiu i amb l’objectiu d'oferir-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi  pot enviar-nos el formulari per mail i li enviarem el projecte per correu electrònic.

Comunitats de Propietaris

Comunitats de Propietaris

Aquesta assegurança està destinada a Comunitats de Propietaris independentment del tipus de vivenda, així com a Comunitats d’aparcament privats.

Nosaltres negociem amb les millors Asseguradores per oferir la protecció més adient als seus interess

OPCIONS ASSEGURABLES

 • Incendi, Explosió i Caiguda del Llamp.
 • Danys per aigua en trencament de canonades.
 • Danys per efectes climatològic o de la natura.
 • Danys Estètics.
 • Actes Vandàlics.
 • Robatori.
 • Danys per intent de robatori.
 • Trencament de vidres.
 • Danys als Aparells Elèctrics per caiguda del llamp o sobretensió elèctrica.
 • Avaria de Maquinària.
 • Responsabilitat Civil.
 • Defensa Jurídica.
 • Altres.

Per aquest motiu i amb l’objectiu de trobar la millor opció asseguradora, si desitja que li fem un estudi  pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.

Accidents

Accidents

En qualsevol moment tots estem exposats a patir un accident, tant en l’àmbit laboral com en el domèstic, fent activitats d’esbarjo o en un viatge. Protegir-nos és donar-nos seguretat a nosaltres i a la nostra família.

OPCIONS ASSEGURABLES

 • Mort.
 • Invalidesa Permanent i Absoluta.
 • Invalidesa Parcial.
 • Assistència Mèdica.
 • Subsidi diari per accident.
 • Subsidi per hospitalització.
 • Possibilitat d’assegurar doble capital en cas de Mort per Accident de Circulació.
 • Possibilitat d’assegurar doble capital en cas d’Invalidesa Permanent i Absoluta per Accident de Circulació.

 

A banda de les opcions exposades, hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres. Per aquest motiu i amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.

Vida

Vida

Les assegurances de Vida tenen com objectiu protegir econòmicament la nostra família en el cas de patir un accident o malaltia amb resultat de mort o d'invalidesa.

OPCIONS ASSEGURABLES

 • Mort per qualsevol causa.
 • Invalidesa Permanent i Absoluta per qualsevol causa.
 • Possibilitat d’assegurar doble capital en cas de Mort per Accident.
 • Possibilitat d’assegurar doble capital en cas d’Invalidesa Permanent i Absoluta per Accident.
 • Possibilitat d’assegurar triple capital en cas de Mort per Accident de Circulació.
 • Possibilitat d’assegurar triple capital en cas d’Invalidesa Permanent i Absoluta per Accident de Circulació.
 • Malalties Greus.

 

A banda de les opcions exposades hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic .

 

Salut

Salut

Les assegurances de Salut ens ofereixen protecció per seguir mantenint la nostra qualitat de vida i la de la nostra família.

El mercat assegurador disposa de distintes formes de cobertura per mitjà de la contractació de pòlisses amb diferents opcions. Les opcions més comunes són les de Quadre Mèdic Concertat i les de Lliure Elecció amb reemborsament de despeses.

Nosaltres, com a mediadors professionals, negociarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa d’assegurança de Salut que millor s’ajusti a les seves necessitats.

A banda de les opcions exposades, hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres. Per aquest motiu i amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.

 

Subsidi

Subsidi

En qualsevol moment de la nostra activitat laboral estem exposats a patir un accident. Contractar una pòlissa que cobreixi una indemnització diària en el cas d’accident o malaltia ens protegeix i dóna seguretat als ingressos econòmics de la família.

OPCIONS ASSEGURABLES PRINCIPALS

-         Subsidi diari per accident i/o malaltia.

-         Subsidi per hospitalització.

 

OPCIONS ASSEGURABLES VOLUNTÀRIES

-         Mort per Accident.

-         Invalidesa Permanent i Absoluta per Accident.

-         Invalidesa Parcial per Accident.

-         Assistència Mèdica per Accident.

 

Nosaltres, com a mediadors professionals, negociarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa d’assegurança que més s’ajusti a les seves necessitats.

Si desitja que li fem un estudi, pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic. 

Decessos

Decessos

Aquesta pòlissa d’assegurança té com objectiu tractar i efectuar totes les gestions necessàries quan es produeix la mort d’un Assegurat així com abonar les despeses corresponents.

OPCIONS ASSEGURABLES

-         Servei d’enterrament o d’incineració en cas de mort.

-         Gestions i despeses necessàries per a traslladar el difunt des de qualsevol part d’Espanya o des de de la resta del món .

-         Assistència per accident o malaltia greu mentre s’està de viatge per Espanya.

-         Assistència per accident o malaltia greu mentre s’està de viatge a l’estranger.

-         Prestació d’un servei d’informació i orientació Legal extrajudicial.

-         Trasllat d’un familiar per acompanyar al difunt .

-         Assistència en Viatge .

-         Orientació telefònica mèdica legal .

-         Altres.

 

Nosaltres negociarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa d’assegurances que millor s’ajusti a les seves necessitats.

Si desitja que li fem un estudi,  pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.

Embarcacions de lleure

Embarcacions de lleure

Aquesta assegurança està destinada a garantir totes les cobertures que pugui necessitar una Embarcació de lleure.

La Llei obliga a contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil Obligatòria que vostè pot complementar amb una sèrie de cobertures addicionals que permetin disposar de la màxima tranquil·litat .

Donat que cada embarcació té les seves pròpies característiques, nosaltres, com a mediadors professionals, negociarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa d’assegurança que millor s’ajusti a les seves necessitats tenint en compte l’àmplia varietat de cobertures possibles.

 

COBERTURES ASSEGURABLES

-         Responsabilitat Civil Obligatòria.

-         Responsabilitat Civil Voluntària.

-         Assistència Marítima.

-         Accidents d’Ocupants.

-         Avaries Particulars en cas d’accident.

-         Cobertura de “ Tot Risc “ pel casc, motors i veles de l'embarcació en cas d’accident.

-         Altres.

El nostre objectiu es trobar-li la millor solució. Si desitja que li fem un estudi,  pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic.

 

Estalvi i jubilació

Estalvi i jubilació

Amb l'assegurança d’Estalvi, vostè prepara el seu futur per obtenir un capital addicional a les aportacions que realitzi i que l’ajudaran a complementar la seva pensió de jubilació de la Seguretat Social.

Aquest estalvi es pot fer amb aportacions de prima única o amb aportacions periòdiques, ja siguin anuals, semestrals, trimestrals o mensuals, i que es poden incrementar quan ho desitgi.

Donat que aquest tipus de producte disposa d'un ampli ventall de possibilitats, nosaltres estudiarem el més adient per vostè amb l’únic objectiu de garantir els seus estalvis i la millor rendibilitat.

PRODUCTES D’ESTALVI

-         Pla de Jubilació Individual.

-         Pla de Pensions.

-         P.P.A.                  (Pla de Previsió Assegurat).

-         P.I.A.S.                (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic).

A banda de les opcions exposades, hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres. Per aquest motiu i amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i ens posarem en contacte amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic. 

 

 

Altres

Altres

A banda de cadascún dels Riscos relacionats, n'hi ha molts altres que es poden contractar i que, si són del seu interès, no dubti en contactar amb nosaltres i li farem un estudi personalitzat .

ALTRES RISCOS

-         Protecció Jurídica Familiar.

-         Protecció Jurídica com a Conductor.

-         Protecció Jurídica per impagament de lloguers.

-         Assistència en Viatge.

-         Responsabilitat Civil General (Familiar, Propietari d’immobles, Animals domèstics, etc… ).

-         Responsabilitat Civil de Caçador.

-         Responsabilitat Civil com a Promotor particular en cas de reformes o construcció de una vivenda.

-         Tot Risc d’Edificació particular si vol construir una vivenda.

 

Si té algun Risc per assegurar que no aparegui en aquesta relació, li agrairem que ens ho comuniqui i li buscarem una solució de forma immediata.