Transports

Aquesta assegurança va dirigida a qualsevol tipus d’empresa o particular que tingui interès en la protecció de les mercaderies de la seva propietat, des del moment de la seva càrrega en el lloc d'orígen fins a destí.

La forma d’assegurament pot ser diversa ja que dependrà de la modalitat que cada assegurat necessiti contractar ( Per viatge, per vehicle, anual per facturació en el cas d’una empresa, etc. )

 

OPCIONS ASSEGURABLES

 

  • Condicions Generals.
  • Condicions de “Tot Risc“ a Condicions Espanyoles.
  • Condicions Àmplies (Clàusules Angleses de “Tot Risc“).
  • Risc de Vagues.
  • Risc de Guerres.
  • Danys a Bens Refrigerats.
  • Altres.

El mitjà de transport utilitzat per a dur la mercaderia podrà ser terrestre, aèri o marítim, i depenent del tipus de mercaderia, del mitjà de transport, del destí i de les cobertures necessàries, buscarem entre les millors companyies asseguradores la pòlissa d’assegurances que millor s’ajusti a les seves necessitats tenint en compte l’àmplia varietat de cobertures possibles.