Responsabilitat Civil

Com empresa o autònoms som responsables i tenim l’obligació legal de fer-nos càrrec dels danys personals, materials i els perjudicis que puguem ocasionar a tercers així com als nostres treballadors.

Aquestes pòlisses permeten la contractació de totes les garanties que una empresa pugui necessitar per a garantir la protecció dels seus interessos i patrimoni .

 

COBERTURES CONTRACTABLES

 

 • Responsabilitat Civil d’Explotació.
 • Responsabilitat Civil Immobiliària.
 • Responsabilitat Civil Patronal.
 • Responsabilitat Civil de Productes.
 • Responsabilitat Civil Creuada.
 • Subsidiària de Subcontractistes.
 • Responsabilitat Civil de Post-Treballs.
 • Unió i Barreja.
 • Retirada de Producte.
 • Defensa Jurídica.
 • Altres.

L’àmbit territorial de les cobertures pot ser Nacional, Europeu o Tot el Món .

 Donat que cada Empresa o Autònom té distintes necessitats,  depenent de l’activitat que es desenvolupa, si desitja que li fem un estudi personalitzat  poden contactar amb les nostres oficines tant per via telefónica com per correu electrònic.