Flotes de vehicles

L’assegurança de vehicles a motor és obligatòria, cobrint per Llei la Responsabilitat Civil pels danys materials i personals que es causin a tercers.

També, opcionalment, Vostè pot contractar altres cobertures per protegir tots els seus interessos.

La contractació d’una pòlissa de Flota de Vehicles permet obtenir unes millors condicions econòmiques per a les empreses contractants.

OPCIONS ASSEGURABLES

  • Responsabilitat Civil Voluntària.
  • Trencament de vidres.
  • Assistència en viatge.
  • Accidents del conductor.
  • Danys per impacte amb animals cinegètics.
  • Danys per pedregada.
  • Robatori del vehicle i els seus accessoris.
  • Incendi del vehicle i els seus accessoris.
  • Pèrdua Total.
  • Tot Risc, amb i sense franquícia.

Ademés de les opcions exposades, hi ha la possibilitat de contractar-ne d’altres. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de trobar-li la millor solució, si desitja que li fem un estudi pot enviar-nos les dades prement aquest enllaç i contactarem amb vostè o li enviarem el projecte per correu electrònic .