Assegurances empreses

La denominació d’Assegurances d'Empreses serveix per definir i diferenciar els contractes que asseguren riscos industrials o empresarials al de particulars.

Aquest apartat està parcialment en construcció.

En poc temps tindrem la informació actualitzada.